Thomas Olesen - Navn og Logo

 

Arbejde og Virke

 

Nuværende arbejde

2019-?: Organist ved Roslev-Rybjerg, Hjerk og Harre kirker.

2019-?: Korleder for Nordvestkoret, Thisted (blandet kor).

2017-?: Korleder for Musikværkets Kor, Nykøbing Mors (blandet kor).

2014-?: Underviser i musikteori og hørelære ved Vestervig Kirkemusikskole.

2011-?: Afløserjobs ved forskellige kirker i Nordjylland.

2009-?: Fortæller og foredragsholder ved sognearrangementer ved forskellige kirker i Nordjylland samt introduktion af diverse koncert- og operafremførelser i Nordlylland.

 

Organistafløser og andet kirkeligt arbejde

Jeg tilbyder forskellige freelanceopgaver som:

 • Organistafløser, kirkekorsangerafløser og kirkesangerafløser.
 • Fortælling og foredrag om musik, musikhistorie og musikkultur, introduktioner til koncerter, operaer eller andre musikarrangementer ved kirke- og sognebegivenheder.
 • Medvirker gerne til at skabe et godt samarbejde og en god ånd og tone i og omkring det kirkelige arbejde.
   

Fremtidige virkefelter

Med en afsluttet kandidatuddannelse i sommeren 2011 ligger der mange forskellige virkefelter åbne indenfor mit kompetence- og interessefelt.

Jeg ønsker at give andre mennesker viden om, oplevelsen af og glæden ved musik, musikhistorie og musikkultur.

Det kan f.eks. ske gennem:

 • Undervisning på f.eks. højskoler, universiteter, konservatorier.
 • Fortælling, foredrag og introduktioner til koncerter, operaer eller andre musikbegivenheder.
 • Musikanmeldelser, f.eks. i pressen, radio- og TV programmer.
 • Research for f.eks. radio- og TV programmer.
 • Arbejde på musikbibliotek eller anden kulturinstitution.
 • Arbejde ved et symfoniorkester eller et musikhus.
 • Fortsat historie- og musikforskning - eventuelt PhD-studie.
 • Eller et andet virke, jeg ikke forestiller mig lige nu.
   

Tillidshverv

2012-2014: Ordinært bestyrelsesmedlem i foreningen Musikhusets Venner, der støtter arbejdet omkring opførelsen af Musikkens Hus i Aalborg.

2009-2012: Bestyrelsespost (suppleant) i foreningen Musikhusets Venner, der støtter arbejdet omkring opførelsen af Musikkens Hus i Aalborg.

2008-2010: Bestyrelsespost i foreningen Nordjyllands Unge Tonekunstnere (NUT), der arrangerer koncerter med ny musik i Nordjylland.

2012-2013: Formand for De Studerendes Råd ved Vestervig Kirkemusikskoles Aalborg-afdeling.
 

Tidligere arbejde

2016-2019: Organist ved Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør og V. Vandet Kirker.

2015-2017: Korleder for Sangtus-koret, Aalborg (blandet kor).

2014-2016: Organist ved Volstrup, Understed og Karup Kirker.

2013-2015: Korleder for Smedekoret Vølund, Aalborg (mandskor).

2012-2014: Korleder for Sørup Sangkor (blandet kor).

2012-2014: Organist ved Rørdal Kirke.

2012-2013: Underviser ved LOF Rebild.

2005- 2012: Kirkekorsanger i Nørresundby Kirke.

2001-2002: Jeg har arbejdet et år på Aalborg Universitets Bibliotek.

1994-2002: Jeg har hjulpet til med fremstilling af undervisningsmaterialer og anden lettere medhjælp i min fars virksomhed Ole Olesen ProjektTræning ApS.
 

 

Retur til top